Image 02
Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z tym informujemy, iż przechowujemy Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą biznesową w tym do celów marketingowych i przesyłanych ofert. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych wprowadziliśmy szereg rozwiązań zapewniających ich bezpieczeństwo.

Informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Familia sp. z o.o. sp.k. dawniej Firma Handlowo Usługowa „FAMILIA” Wójtowicz sp.j. z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 71, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 06 90, e-mail:biuro@hurtfamilia.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów i kontaktów handlowych.

3. Dane jakie przechowujemy : - Nazwę i adres firmy, - Numer telefonu, - Dostarczone przez Państwa adresy e-mail, - Dane konta bankowego do celów płatności, - Wymagane zezwolenia.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Familia sp. z o.o. sp.k. dawniej FHU „FAMILIA” Wójtowicz sp.j. podmiotom partnerskim w celach handlowych oraz budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług. Podmiotami partnerskimi naszej firmy są:

Kompania Piwowarska SA

Grupa Żywiec SA

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Nestle Polska SA

Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.

5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

6. Powyższe dane przechowujemy w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. B RODO, a także w celu dostosowania do Państwa naszej oferty oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według Państwa miejsca zamieszkania. Jednakże dane Państwa będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. F RODO.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzania z tym, że dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

10. W celu zapewnienia Państwa danych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:rodo@hurtfamilia.pl

Image 02